Císařství

V roce 1137 byl zavražděn Císař. V té době nebyla známa existence nějakého jeho potomka, proto byli dle zákona hlavním sekretářem Císařství do provincie Pratum Draco Sanguis sezvání zástupci všech provincií, aby z přihlášených adeptů zvolili právoplatného nástupce a nového vládce Císařství.

Novým císařem byl zvolen Farrel. Předložené listiny pak prokázaly, že je skutečným synem Císaře a Císařovny. Dále se ukázalo, že druhý uchazeč má také císařskou krev. Tristan nebyl sice zrozen v loži manželském, nicméně i tak byl Císařem i Císařovnou těsně před Císařovou smrtí před svědky uznán za jejich právoplatného syna. Jako bratr nového císaře se má dle zákona ujmout vlády v Přímoří a získat titul vévoda z Eremiel.

Po volbě měla být korunovace, ale došlo ke sporu, Přímoří označilo volbu za neplatnou. Jejich zástupce byl po cestě do Prata zákeřně zavražděn a nahrazen  Vittorem Gattim.

Přímoří nejenže nechtělo uznat volbu Farrela jako právoplatnou, ale současně nechtělo přijmout jeho bratra Tristana jako svého vládce.

Jednání ohledně nabití pravomoci volby císaře se poněkud protáhla, ale nakonec stávající Vévoda z Eremiel (bratr zesnulého Císaře) jako zástupce Přímoří Farrela jako svého císaře uznává.

Tím je jeden problém vyřešen. Když však chtěl vévoda z Eremiel abdikovat na post hlavy Přímoří a předat titul i pozici Tristanovi, ostatní baroni s tím nesouhlasili, rozhodně se postavili proti. V Přímoří se rozhořel konflikt, který se přenesl i do Císařství. Farrel nehodlá situaci řešit vojenskou silou, naopak vyhlásí ekonomickou blokádu Přímoří a tím chce barony Přímoří donutit k poslušnosti.

Ekonomická blokáda vysílila rody Přímoří a na jeho obyvatelstvo přinesla bídu, nemoc a beznaděj. Kdo mohl, nasedl na pašeráckou loď a doufaje v zázrak, věřil tomu, že se loď dostane do některého z přístavů Ligy ostrovů.

Přišel rok 1142 a Farell velkoryse nabízí Přímoří ještě jednou příměří a přímořští páni sklonili hlavy před císařem Farellem a odpřisáhli věrnost jeho nevlastnímu bratrovi Tristanovi a uznali jej jako svého lenního pána.

Rok 1147