Organizační tým

Přípravou BL 2020 se od července 2019 zabýval tým lidí ve složení

Tari

– směřujte dotazy k organizaci, reáliím, postavám nebo k čemukoli jinému  ohledně BL

– kontakt: renellka@seznam.cz

Krytos

– pravidla

Trawex