Organizační tým

Přípravou BL 2018 se od července 2017 zabýval tým lidí ve složení

Tari

– směřujte dotazy k organizaci, reáliím, postavám nebo k čemukoli jinému  ohledně BL

– kontakt: renellka@seznam.cz

Carwin

Aestas

– směřujte dotazy k pravidlům pro Umění

– kontakt: tylichjaroslav@gmail.com

Thorin

směřujte dotazy ke stránkám, k pravidlům a k bestiáři

– kontakt: doubrava.honza@gmail.com

Flexka

– směřujte dotazy ohledně výrobě čehokoli na BL

– kontakt: flexka@seznam.cz

Thorkall

Elnor

Trawex