Intro do příběhu

z deníku neznámého žoldáka

… Psal se rok 1147, pět let od doby, kdy přímořští pánové sklonili hlavy před Císařem Farellem, prvním toho jména, a uznali jeho nevlastního bratra Tristana jako svého lenního pána. Ačkoli si Přímoří oddechlo, jizvy na něm zůstaly. Některé rody toho spoustu ztratily, jiné získaly. Rovnováha v Přímoří byla narušena. Proto jsem se tehdy vydal se spoustou dalších lidí na tradiční sněm na Hradě úmluvy. Pět rodů se zde sešlo, každý se svým doprovodem vojáků, mágů, rádců a… inu obyčejných lidí, jako jsem byl já. Tyto sněmy vždy vedly k důležitým rozhodnutím o budoucnosti celé provincie. Byla to symbolická chvíle. Samotné místo, kde se shromáždění konalo, dýchalo tradicí.

Současnost však rozhodně není idylická, (Zní to až idylicky) jen co je pravda. (Ale nebylo tomu tak). Blokáda a roky, které následovaly, daly vzniknout nespočetným křivdám a napětí mezi přítomnými se dalo krájet. Bylo to jako sedět v hospodě. Plné žoldáků. Když dojde pivo a pálenka. …..

 

Legendy praví

… Místo samo je opředeno legendami a pověstmi, tajemnem a posvátným strachem.

Praví se, že v dávných dobách věčných nepokojů, potyček a krveprolití se zde sešli náčelníci pěti nejmocnějších kmenů. Skvělí válečníci a současně moudří muži se rozhodli vykonat obřad, během kterého chtěli přivolat mocného ochránce Přímoří. O tom, co se přesně událo, existuje mnoho dohadů, ale shodují se v jednom bodě: Těla náčelníků se nikdy nenašla…Na jejich památku zde byl vybudován Hrad úmluvy

V Přímoří  na nějakou dobu ustaly boje a lidé začali žít klidnější životy v míru. Na nějakou dobu … Celé území se rozdělilo na pět částí a v každém se ujal vlády jeden z pěti kmenů.

Na počest zmizelých náčelníků se na Hradě setkávali náčelníci kmenů, později pánové rodů.

….. Hrad úmluvy najde prý jen ten, kdo má pozvání od jeho strážce, okolí samo je údajně prokleté a dějí se tam hodně neobvyklé věci, můžete tam potkat bytosti, které jinde nenaleznete…

 

z deníku neznámého žoldáka

… i když samotný Hrad úmluvy je opředen legendami, žádná z nich nemluví o zrcadlech. Že někdy, když se do některého podíváte, obličej v něm není váš. Že vidíte za sebou stát postavy, ale jen co se otočíte, nikdo za vámi není. A že v lesích okolo hradu narazíte na stíny, ne, ne stíny, ale odrazy lidí. Střezte se jich a když vám někdo bude chtít potřást rukou a nabídne levačku, berte nohy na ramena jako by vás naháněl Divoký hon. A možná to nebude daleko od pravdy….

 

Pomoz nám dotvořit příběh sněmu na Hradě úmluvy. Přidej se k jednomu z pěti rodů nebo se na sněm vydej sám a tvoř dějiny.

 

Co vás letos čeká

Politika

Mocenské boje mezi rody nabraly rozměrů, které se dají srovnat snad jen s dobou před Bitvou pěti pánů. Nestabilní situace dává možnost si urvat největší kus krajíce pro ty, kteří jsou dost ambiciózní si jej vzít.

Eremiel, dříve reprezentant císařské moci v Přímoří, musí ukázat, zda je pro něj přednější rodná země nebo náklonnost Císaře.

Sitri čeká volba nového vůdce po zemřelém Pánu ze Sitri. A kdo jiný, než ten nejschopnější by měl vést vojensky nejsilnější rod v Přímoří.

Jerro zanechala ztráta flotily při blokádě v nevýhodné mocenské pozici. Je jen na jejich diplomatickém umu získat zpět své místo na vrcholu.

Forneus čelí obviněním za zločiny páchané v průběhu blokády. Ale nic všechno není tak zřejmé, jak se na první pohled zdá.

Tennin dál posílá své čaroděje do všech končin provincie zdánlivě nedotčeni událostmi let minulých. Možná právě na Hradě úmluvy naleznou odpovědi. Nebo jen další otázky.

Mystika

Hrad úmluvy je opředen legendami, pojďte je rozmotat a zkuste najít pravdu. Jsou zrcadla dveřmi nebo jen mýty? Jsou stíny jen pokřivené fantazie nebo pokřivená realita?

Čeká na vás nová, dosud neprobádaná magie, kterou je potřeba pochopit.