Intro do příběhu

Psal  se rok 1147

Další válečný konflikt vznikl v zemí už tolikrát soužené válkou, strachem a bídou. Snad sudičky či lidská zloba vedou tento kraj z bitvy do bitvy, vždy i z jedné takové celý tento kraj kdysi dávno vznikl.

Rozhořely se urputné boje, vítězství se přiklánělo chvíli na jednu, chvíli na druhou stranu. Cizích vojáků na straně Sitri jako by snad ani nebývalo, zatímco Císařským další posily zatím nepřicházely. Císařští byli vytlačeni z území Sitri.

Sitránští po boku s Osvícenými na straně jedné, Císařští na straně druhé. Nikomu se do dalších bojů nechce, mrtvých už bylo dost. Boje na nějaký čas ustaly. Snad příměří zavládlo na nějakou dobu, snad jen jsou vojska znavena bojem.

Psal  se rok 1150

A my se ocitáme v pohraniční vesnici Mons Cuthna a vyděšené obyvatele probouzí zoufalé výkřiky bolesti. Vybíhají ze svých domovů a první co vidí, je obrovská hranice, na který se v plamenech zmítá ženské tělo. Vybíhají na pomoc, ale pozdě, bezvládnému tělu mladé ženy už není pomoci.

Do vesnice přijíždí Velký Inkvizitor se svými dvěma pomocníky a dál už to asi znáte. Nebyla to lehká doba, ale přiměla všechny zdejší, aby se semkli a dospěli k rozhodnutí.

Povídá se, že se v malém hornickém městečku objevila i paní Franceska, paní ze Sitri a přístupem Velkého Inkvizitora vůbec nebyla nadšena. Kolují zvěsti, že došlo k roztržce mezi jeho doprovodem a místními. Může tato epizoda být příznakem napětí mezi spojenci, nebo je Sitri zcela jednotné? Jisté je, že příští dny rozhodně nebudou snadné a Sitri se nachází ve složité pozici. Spokojí se jejich „hosté“ s pobytem v horském království, nebo jsou jejich plány rozsáhlejší? Podaří se znovu sjednotit Přímoří a pohřbít staré křivdy i válečnou sekyru? Nebo dojde ještě k většímu krveprolití? Vydají se hlavní představitelé svých rodů ve stopách dávných náčelníků, anebo budou staré přísahy zapomenuty. A co na to duchové předků, smíří se s tím, že jejich potomci zapomněli, kdo a jak a proč dal vzniknout Přímoří?

Píše se rok 1151