Tvorba postavy

Pokyny pro tvorbu postavy

Tato osnova může být námětem, jak tvořit postavu do hry

Hráč

 • Jméno hráče, přezdívka
 • Kontakt:
 • Co očekávám od hry:

Postava

 • Jméno postavy:
 • Rod pánů Přímoří, na jehož území postava žije, či má k němu vazbu:
 • Povolání:
 • Koncept (stručně jednou větou):
 • Postava
  • Rodina (zázemí, nutné informace do hry):
  • Původ
  • Zázemí
   • bohatý,  chudý
   • šlechtic, hledaný zločinec
   • odkud postava pochází
 • Cíle postavy
  • Prostředky pro dosažení cílů, jakým způsobem se postava snaží těchto cílů dosáhnout
 • Věhlas postavy
  •  Je již něčím ve světě známá? Čím, proč
  • Čím je postava v Přímoří známá?
 • Charakteristika postavy
  • Dobré / špatné stránky
  • Zlozvyky
  •  Výrazné charakterové rysy
  • Slabiny
  • Fobie
  • Obavy
  • Zaměření postavy
   • Spíše bojová
   • Spíše diplomatická
   • Spíše obchodnická
   • Spíše intrikánská
   • Spíše řešitelská
   • Spíše řemeslnická
 • Jedna (dvě) výrazná životní událost, která postavu formovala, ovlivnila, na ni zapůsobila, …
 • Jaké situace moje postava rozhodně ve hře zažít nechce.
 • Jaké situace by moje postava ve hře ráda zažila
 • Vztahy s jinými postavami ve hře
  • Koho zná